SafeClean AS har lansert etiske retningslinjer

Det har over en tid blitt jobbet hardt og godt med arbeid som går på å utvikle etiske retningslinjer for SafeClean.  Arbeidet ble ferdigstilt våren 2013.  Bla i heftet som er laget under.