Bærekraft betyr god forretning

«Hver dag ser vi på hvordan vi arbeider, måten vi samhandler med våre partnere og kolleger på og målene vi setter oss for å gjøre vår forretning enda mer bærekraftig. Det er nettopp slik vi kan sørge for å levere en bedre service til kundene våre.»

Jon Refsnes, gründer og partner

Vis på Youtube

Målsetning

SafeClean vil være den ledende løsningsleverandøren for offshore og onshore kunder som krever rens- og avfallshåndteringstjenester.

Visjon

SafeClean skal bli en miljøbevisst og internasjonalt anerkjent leverandør av innovative tjenester med fokus på sikkerhet, kvalitet og ansvarlighet.

Hva vi gjør

Vi er ledende på markedet innen levering av et bredt og profesjonelt utvalg av rens- og avfallsbehandlingstjenester.

Sertifisering

Vi har alle nødvendige godkjenninger fra myndighetsorganer slik som DSA  – direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

SafeClean er  sertifisert i henhold til  ISO 9001:2015 og etter ISO 14001:2015.

Selskapet er  EPIM -godkjent av tjenester til olje- og gassektoren.

Dette er Geir, Markedsdirektør hos SafeClean

Geir er medlem av vårt høyt kvalifiserte og dyktige team engasjert i å skape de beste løsningene for våre kunder. Vi er stolte av å kunne gjøre vår sektor renere og sikrere – og gjøre vår forretning mer effektiv og lønnsom.