Blir du med oss inn i fremtiden?

Kjell O. Johannessen – stiller spørsmål som burde få mange til å lytte. Oljenestorens lange fartstid gjør han godt kvalifisert til å utfordre. Og etter åpningen av nytt prossess-renseanlegg i Høyanger, er spørsmålet kanskje mer relevant for både Olje og Gass, og den landbaserte industrien enn noen gang før.

Som styreleder i selskapet gjennom mange år – hvor viktig er dette bygget for SafeClean?

 «For SafeClean er dette en stor merkedag, og nesten en ny tidsregning for selskapets satsning. For mens de fleste bygger til nåvarende behov – er det her tilrettelagt for fremtidige behov – også i samspill med andre. Per i dag er bygget for stort for nåværende produksjon – men dette er et tydelig signal om at SafeClean satser. Utrolig høy kvalitet – og en helt eventyrlig beliggenhet. Dette bygget er proppfullt av innovasjon, kompetanse og ikke minst ambisjoner. Og mulighetene som ligger der, skal vi gripe. Utvikle et samhandlingsmiljø for hele Høyanger og regionen som utfyller vårt eksisterende anlegg i Sløvåg.»

Har det skjedd noe i bransjen som gjør at markedsmulighetene for Safeclean er annerledes enn tidligere?

 Etter den store nedturen i 2014 har fokus på kostnader blitt merkbart annerledes i hele O&G næringen. Vi kan gå så langt som å si at bransjen har måtte ta et oppgjør med den kulturen som har bygget seg opp fra tidenes morgen. Våre kunder har i mange år kunnet spare kostnader, det ytre miljøet, og ivaretatt sine ansattes helse bedre ved å benytte selskapets tjenester, men kontraktskulturen har valgt andre løsninger. Nå som det er mer fokus på kostnader, miljø, helse og bærekraft, så velger kundene oftere og oftere våre tjenester.

Du er opptatt av bærekraft – hvor viktig er det for bransjen å omstille seg?

 «Det er viktigere enn noen gang – og her skal vi være med å bidra. Vi er tydelige på at bærekraftsmålene er dypt forankret i hele vår forretningsmodell. Selskapets fokus er i hovedsak nr.3, God helse, nr.12, Ansvarlig forbruk og produksjon, nr. 13, Stoppe Klimaendringene, og nr. 14, Livet under vann. Den metoden og teknologien som SafeClean har utviklet, er helt unik. Her snakker vi om miljøvennlige løsninger som ivaretar trygghet på en måte som ingen andre har vært i nærheten av. Samtidig bidrar vi til å få ned kundenes volum av farlig avfall med opptil 95 %. Etter vi har utført et renseoppdrag, tar vi med oss alt tilbake til prosess-renseanlegget vårt, og separer de ulike avfallstypene før deponering. Dette bidrar til et mindre miljøavtrykk for våre kunder – til det beste for alle andre. Kundene skal være trygge på at å jobbe med Safeclean, er å jobbe på lag med fremtiden.

Den kompetansen som ligger her, vil komme kundene våre til gode. Systemkompetanse som handler om at vi skreddersyr hvert enkelt oppdrag basert på analyse i forkant – samt prosesskompetanse for sikker gjennomføring med sterke resultater. Samfunnsregnskapet for alle gjør vi grønnere.»

Dere har også invitert inn flere kunder og foredragsholdere som ikke er kunder – hva har tanken vært?

«Tanken var veldig enkel – siden SafeClean tidligere ikke har fått taletid på de store konferansene – har vi valgt å lage vår egen talestol. Dagsordenen var ikke først og fremst å fortelle om oss selv – men få kunder og samarbeidspartnere til å dele sine erfaringer.

Å åpne et bygg er i ikke noe spesielt i seg selv, men ved å sette faglige og samfunnskritiske spørsmål på dagsorden, i kombinasjon med å markere de fantastiske lokalene – gjorde at vi laget et både faglig og minneverdig arrangement for våre kunder, for regionen, for våre forbindelser og våre ansatte. Det å få Equinor, OKEA og Norsk Gjennvinning til å dele av sine erfaring og kompetanse skaper dynamikk og ny læring for alle. Og det er sånn vi tenker – vi blir bedre av å dele med hverandre.»

Si litt om betydningen for lokalmiljøet?

 «Betydningen for lokalmiljøet er helt enorm, noe også ordføreren uttrykte ved åpningen. Selv om vår bedrift ikke er stor, er den stor i Høyanger. En fremtidsrettet bedrift som satser på kompetanse, betyr fremtid for lokale arbeidstakere. Vi jobber med bærekraft som både nasjonen og verden for øvrig er mer opptatt av enn noensinne – og det skaper stolthet. Det å bidra til at fremtidige generasjoner får rammevilkår, er et stort oppdrag vi har lyst å levere på.»

Du snakket også om nye forretningsmodeller og samhandling – hvorfor er det så viktig?

«Nye forretningsmodeller har, som en konsekvens av den digitale utviklingen, blitt et teoretisk fag – blitt en del av vår hverdag. For å opprettholde bedriftenes konkurransekraft, må man følge med i de nye mulighetene som kommer raskere og raskere. Da er nettverk utrolig viktig. Er du i riktig nettverk? Bruker du det aktivt? Griper du muligheten for samhandling   – som kanskje gir nye forretningsområder? Dette bygget skal bli en arena for nettopp det. Gjennom aktiv deltakelse i nye forretningsmodeller, kan man selv påvirke hvor i næringskjeden man er. På den måten skaper man helt nye muligheter for utvikling, og gi nye arenaer for både forretning og samhandling.

Mulighetene kommer raskere og raskere – og forsvinner like raskt dersom man ikke griper muligheten. Så allerede dagen etter åpningen startet vi prosessen med å invitere til et innovasjonsverksted med ulike aktører i Høyanger og i bransjen. Vi er foroverlente og tydelige: fremtiden er her nå – og vi har ingen tid å miste,» avslutter en offensiv Kjell O. Johannesen.

Publisert: 18.12.19

Del dette på