Daglig leder

Attraktiv topplederstilling i solid og vekstorientert virksomhet

Norge er verdensledende på teknologiløsninger innen olje- og energisektoren. SafeClean sin klare ambisjon er å videreutvikle egne og innovative løsninger i eksisterende og nye markeder. SafeClean jobber med fremtidsrettede løsninger, sammen med kunder som fokuserer bærekraft og utslippsmål – i dag.

Vi søker en handlings- og endringsorientert leder som evner å videreutvikle vår veksttakt, basert på en meget solid og kompetansebasert plattform. Vi har benyttet den siste tiden til investeringer i anlegg, kompetanse og effektive systemer. Dermed har vi et tydelig potensiale for enda mer markant og bredere markedsposisjonering.

Den attraktive og utfordrende topplederstillingen innebærer lederansvar for virksomheten i Norge, herunder overordnet markeds- og driftsledelse, samt koordinering og videre utvikling av avdelingene i Norge.

Sammen med flinke og dedikerte kolleger kommer du til å forsterke den gode veksttakten. Vi tilbyr en utfordrende og variert lederrolle med gode utviklingsmuligheter i en toneangivende virksomhet med hovedsete på Sørlandet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Sette retning og sørge for fortsatt god vekst sammen med et aktivt styre og motiverte og kompetente kolleger
 • Daglig ledelse og koordinering i et nasjonalt perspektiv – i nær samhandling mellom avdelingene i bedriften
 • Legge til rette for bredere markedsposisjonering, der dagens base i stor grad er rettet er rettet mot olje- og energisektoren
 • Sørge for fortsatt utvikling av fremtidsrettede teknologiløsninger, med tydelig fokus på effektiv og sikker anvendelse av kunde- og bærekraftige løsninger
 • Tydelig orientering mot effektive forretningsprosesser og kontinuerlige forbedringer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid erfaring fra liknende lederstilling, herunder erfaring som leder for ledere
 • Kompetanse innen markedsorientert og industriell prosjektledelse
 • Relevant utdanning
 • Evne til å utnytte riktige nettverk for nye forretningsmodeller
 • Aktiv bidragsyter til at bedriften tar nye posisjoner i det digitale skiftet
 • God innsikt innen bærekraft og sirkulærøkonomi

Erfaring fra en eller flere av følgende bransjer er fordelaktig:
– Olje- og energisektoren
– Landbasert industri, for eksempel næringsmiddel eller prosessbasert
– Bygg/anlegg
– Maritime bransjer

Disse personlige egenskapene ser vi etter

 • Lede og beslutte; iverksette handling og skape aktivitet/endring. Følge opp, gi utviklende retningslinjer og motivere/dyktiggjøre
 • Tydelighet – internt og eksternt
 • Samlende – for å fokusere fremdrift og lagspill
 • Analytisk og strategisk, med evne til å omsette analyser til konkrete planer
 • God på kommunikasjon
 • Forståelse av viktigheten av å delta aktivt i den globale bærekraftsdugnaden

Vi tilbyr | Derfor bør du vurdere stillingen som daglig leder

 • En sentral topplederstilling med base på Sørlandet
 • Tett samarbeid med et aktivt styre og engasjerte eiere
 • Gode utviklingsmuligheter i en solid og vekstorientert virksomhet med fokus på samfunnsansvar og bærekraftige verdier
 • Et godt arbeidsmiljø og konkurransemessige betingelser

Søknadsfrist 23.08.2020.

Kontakt | Søk her

Publisert: 08.07.20

Del dette på