Rens av viktig driftsutstyr fra olje & gass-operatør

Før og etter bilder fra et nylig parti som ble behandlet ved vårt anlegg i Høyanger. Her er lavradioaktivt belegg  fjernet skånsomt og sikkert, utstyr er levert tilbake friklassifisert, skinnende rent og  klar til bruk. Avfallet er kildesortert på riktig måte «Cleaning up Industry» i praksis.

 

SafeClean håndterer mange slike oppdrag i løpet av et år. Felles for oppdragene er at alt utstyr representerer viktige funksjoner ute på installasjonene. Rene komponenter betyr økt regularitet som i neste rekke betyr økt inntjening og reduserte utslipp. Vi takker for tilliten!

Publisert: 22.10.19

Del dette på