Vellykket revisjonsstans på Edvard Grieg

SafeClean har under ukene 35-37 levert store deler av gassfriing og rengjøringsaktivitetene nødvendig for den planlagte vedlikehold og inspeksjonsaktiviteten under revisjonsstansen på Edvard Grieg. Det har vært opptil 20 personer involvert i revisjonsstansen der SafeClean har levert flere innovative løsninger innenfor typiske RS-aktiviteter.

Høyt HMS-fokus og kvalitet i arbeid er en selvfølge hos SafeClean, og arbeidet er levert uten forsinkelser og ingen hendelser av noe slag. SafeClean har lenge hatt et tett samarbeid med Lundin Energi Norway og det har gitt oss mulighet til å utvikle/optimalisere miljø-effektive løsninger innenfor revisjonsstans aktiviteter.

En stor takk til våre samarbeidspartnere for profesjonelt utført arbeid og vi takker Lundin Energy Norway for tilliten.

 

Publisert: 12.11.20

Del dette på

Kontakt:

Geir Kvalheim
Markedsdirektør

+47 90 11 82 85