Utvalgte prosjekter

SafeCleans hovedaktivitet er kjemiske renseprosesser både offshore og onshore. Selskapet har gjennomført en rekke prosjekter, – både i liten og stor skala – flere på frekvent basis. Vi har høy kompetanse og utstyr egnet til CiP-operasjoner (Cleaning in Place).

Okea – Draugen

Kunde: Okea
Sted: Draugen
År: 2019-2020

 • Rens av sykloner og oljekjøler. Løpende prosjekt, hver 6-7 uke. (Januar 2019 til dags dato)

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Kvitebjørn

Kunde: Equinor
Sted: Kvitebjørn
År: 2019

 • Rens av kompaktkjølere/gass kjølere (Oktober 2019)

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Billfinger – Yara

Kunde: Billfinger
Sted: Yara
År: 2019

 • Rens smøreoljesystem (September og oktober 2019)

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Inovyn

Kunde: Inovyn
Sted: Herøya i Porsgrunn
År: 2019

 • Rens av kjølesystem, Autoklav (Juni 2019)

Kontakt:

+47 48 23 06 13

LUNDIN – EDWARD GRIEG

Kunde: Lundin
Sted: Edward Grieg
År: 2018 - 2020

 • Revisjonstans planlegges i disse dager. (Juni 2020). Scope er Separatorer, Fakkeldunk og TEG Contactor
 • Vakuum tårn (November 2019)
 • Vakuum tårn (Mai 2019)
 • Testseparator og sykloner (Oktober 2018)

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Nyrstar – Høyanger

Kunde: Nyrstar
Sted: Høyanger
År: 2010 – 2019

 • Rens av vekslere (2019)
 • Rens av varmevekslere

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor– Kårstø

Kunde: Equinor
Sted: Kårstø
År: 2011 – 2018

 • Rens av varmevekslere (skall og rør)
 • Rens av buffert tanker

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Equinor – Gullfaks A og C

Kunde: Equinor
Sted: Gullfaks A & C
År: 2006 – 2018

 • Rens av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rens av vakuumtårn
 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av oljeveksler (kjøler)
 • Rens av sjøvannvekslere (kjøling)
 • Rens av glykolsystemvekslere
 • Rens av kjølemediumsystem
 • Rens av rejektlinje
 • Rens av separator
 • Rens av oljemålingssystem

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor Heidrun

Kunde: Equinor
Sted: Heidrun
År: 2004 – 2019

 • Rens av Crude oil veksler (September 2019)
 • Rens av sykloner (September 2019)
 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av sandsykloner
 • Rens av Epcon-installasjonene
 • Rens av testseparator
 • Rens av kuleventiler
 • Rens av råoljeveksler (skall og rør, oppvarming)
 • Rens av sjøvannveksler – fjerning av blåskjell
 • Rens av «linere»

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Yara – Grenland

Kunde: Yara
Sted: Grenland
År: 2017

 • Rens av tettningsoljesystem – kompressor

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Glencore – Kristiansand

Kunde: Glencore
Sted: Kristiansand
År: 2017

 • Rens av varmeveksler

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Oseberg A, B, C og D

Kunde: Equinor
Sted: Oseberg A, B, C & D platforms
År: 2006 – 2017

 • Rens av vanninjeksjonssystem
 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av gassinntaksseparator og væskeutskiller
 • Rens av hovedprosess (separatorer, andre tanker og røropplegg imellom) og system for produsert vann
 • Rens av produksjonsmanifolder
 • Rens av råoljevekslere (kjøling)
 • Rens av styreventiler
 • Rens av glykolkontaktorer
 • Rens av glykolregenereringsanlegg
 • Rens av kjølemiddelkjøler

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Equinor – Veslefrikk

Kunde: Equinor
Sted: Veslefrikk
År: 2011 – 2019

 • Kjemisk rens og oljeflushing av hydraulikksystem (Mai 2019)
 • Rens av gasskjølere (sjøvannside)
 • Rens av vannutskillerrørledninger
 • Åpent dreneringssystem

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor– Norne

Kunde: Equinor
Sted: Norne Ship
År: 2011 – 2016

 • Rens av glykolregenereringsanlegg
 • Oljeveksler

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Equinor – Troll A og B

Kunde: Equinor
Sted: Troll A & B
År: 2010 – 2016

 • Rens av varmevekslere
 • Rens av sjøvannveksler

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Wintershall – Brage

Kunde: Wintershall
Sted: Brage
År: 2005 – 2016

 • Rengs av hydrosykloner
 • Rens av glykoltank
 • Rens av Epcon-system
 • Rens av seperaterskåler

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Grane

Kunde: Equinor
Sted: Grane
År: 2013 – 2019

 • Rens av Brannvannsystem (Oktober 2019)
 • Rens av  «delug- system» 
 • Rens av vekslere

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Equinor – Snorre A

Kunde: Equinor
Sted: Snorre A
År: 2010 – 2015

 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av Epcon-system
 • Rens av kompakt varmeveksler (PCHE)
 • Rens av varmevekslere
 • Rens av rørledninger for produsert vann
 • Rens av avgassningstank
 • Rens av separator

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Melkøya

Kunde: Equinor
Sted: Melkøya
År: 2008 – 2014

 • Rens av varmevekslere

Kontakt:

+47 48 23 06 13

ConocoPhillips – Ekofisk

Kunde: ConocoPhillips
Sted: Ekofisk
År: 2011 – 2019

 • Rens av kvikksølv befengt Kompaktvekslere (2019)
 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av «linere»

Kontakt:

+47 48 23 06 13

AkerBP – Ula

Kunde: AkerBP
Sted: Ula
År: 2006 – 2014

 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rens av veklser for produsert vann (plate)

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Åsgard A og B

Kunde: Equinor
Sted: Åsgard A & B
År: 2006 – 2013

 • Rens av varmemediesystem (glykolsystem)
 • Rens av kompakte varmevekslere (PCHE)

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor– Statfjord B og C

Kunde: Equinor
Sted: Stafjord B & C
År: 2007 – 2013

 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av varmevekslere
 • Rens av glykolsystem

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Teekay – Petrojarl Varg

Kunde: Teekay Corporation
Sted: Petrojarl Varg
År: 2008 – 2012

 • Rens av hydrosykloner
 • Rens av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rens av veklser for produsert vann (plate)

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Equinor – Snorre B

Kunde: Equinor
Sted: Snorre B
År: 2011

 • Rens av glykolregenereringsanlegg
 • Rens av glykolkontaktor

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Havyard – Leirvik

Kunde: Havyard
Sted: Leirvik
År: 2010

 • Rens av vanntåkesystem

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Stordbase

Kunde: AS Stordbase
Sted: Stordbase
År: 2010

 • Rens av fleksibelt stigerør (1000 m, NORM-skala)

Kontakt:

+47 91 74 13 92

Equinor – Sleipner

Kunde: Equinor
Sted: Sleipner T
År: 2004 – 2008

 • Rens av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rens av kondensatveksler
 • Rens peltonturbin
 • Rens av platevarmeveksler (Amin-system)

Kontakt:

+47 98 26 08 27