Utvalgte prosjekter

SafeCleans hovedaktivitet er kjemiske renseprosesser både offshore og onshore. Selskapet har gjennomført en rekke prosjekter, – både i liten og stor skala – flere på frekvent basis. Vi har høy kompetanse og utstyr egnet til CiP-operasjoner (Cleaning in Place).

Nyrstar – Høyanger

Kunde: Nyrstar
Sted: Høyanger
År: 2010 – 2018

Rengjøring av varmevekslere

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor– Kårstø

Kunde: Equinor
Sted: Kårstø
År: 2011 – 2018

 • Rengjøring av varmevekslere (skall og rør)
 • Rengjøring av buffert tanker

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Equinor – Gullfaks A og C

Kunde: Equinor
Sted: Gullfaks A & C
År: 2006 – 2018

 • Rengjøring av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rengjøring av vakuumtårn
 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av oljeveksler (kjøler)
 • Rengjøring av sjøvannvekslere (kjøling)
 • Rengjøring av glykolsystemvekslere
 • Rengjøring av kjølemediumsystem
 • Rengjøring av rejektlinje
 • Rengjøring av separator
 • Rengjøring av oljemålingssystem

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor Heidrun

Kunde: Equinor
Sted: Heidrun
År: 2004 – 2018

 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av sandsykloner
 • Rengjøring av Epcon-installasjonene
 • Rengjøring av testseparator
 • Rengjøring av kuleventiler
 • Rengjøring av råoljeveksler (skall og rør, oppvarming)
 • Rengjøring av sjøvannveksler – fjerning av blåskjell
 • Rengjøring av «linere»

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Yara – Grenland

Kunde: Yara
Sted: Grenland
År: 2017

Rengjøring av tettningsoljesystem – kompressor

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Glencore – Kristiansand

Kunde: Glencore
Sted: Kristiansand
År: 2017

Rengjøring av varmeveksler

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Oseberg A, B, C og D

Kunde: Equinor
Sted: Oseberg A, B, C & D platforms
År: 2006 – 2017

 • Rengjøring av vanninjeksjonssystem
 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av gassinntaksseparator og væskeutskiller
 • Rengjøring av hovedprosess (separatorer, andre tanker og røropplegg imellom) og system for produsert vann
 • Rengjøring av produksjonsmanifolder
 • Rengjøring av råoljevekslere (kjøling)
 • Rengjøring av styreventiler
 • Rengjøring av glykolkontaktorer
 • Rengjøring av glykolregenereringsanlegg
 • Rengjøring av kjølemiddelkjøler

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Equinor – Veslefrikk

Kunde: Equinor
Sted: Veslefrikk
År: 2011 – 2016

 • Rengjøring av gasskjølere (sjøvannside)
 • Rengjøring av vannutskillerrørledninger
 • Åpent dreneringssystem

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor– Norne

Kunde: Equinor
Sted: Norne Ship
År: 2011 – 2016

 • Rengjøring av glykolregenereringsanlegg
 • Oljeveksler

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Equinor – Troll A og B

Kunde: Equinor
Sted: Troll A & B
År: 2010 – 2016

 • Rengjøring av varmevekslere
 • Rengjøring av sjøvannveksler

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Wintershall – Brage

Kunde: Wintershall
Sted: Brage
År: 2005 – 2016

 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av glykoltank
 • Rengjøring av Epcon-system
 • Rengjøring av seperaterskåler

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Grane

Kunde: Equinor
Sted: Grane
År: 2013 – 2016

 • Rengjøring av  «delug- system» 
 • Rengjøring av vekslere

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Equinor – Snorre A

Kunde: Equinor
Sted: Snorre A
År: 2010 – 2015

 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av Epcon-system
 • Rengjøring av kompakt varmeveksler (PCHE)
 • Rengjøring av varmevekslere
 • Rengjøring av rørledninger for produsert vann
 • Rengjøring av avgassningstank
 • Rengjøring av separator

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Melkøya

Kunde: Equinor
Sted: Melkøya
År: 2008 – 2014

Rengjøring av varmevekslere

Kontakt:

+47 48 23 06 13

ConocoPhillips – Ekofisk

Kunde: ConocoPhillips
Sted: Ekofisk
År: 2011 – 2014

 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av «linere»

Kontakt:

+47 48 23 06 13

AkerBP – Ula

Kunde: AkerBP
Sted: Ula
År: 2006 – 2014

 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rengjøring av veklser for produsert vann (plate)

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor – Åsgard A og B

Kunde: Equinor
Sted: Åsgard A & B
År: 2006 – 2013

 • Rengjøring av varmemediesystem (glykolsystem)
 • Rengjøring av kompakte varmevekslere (PCHE)

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Equinor– Statfjord B og C

Kunde: Equinor
Sted: Stafjord B & C
År: 2007 – 2013

 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av varmevekslere
 • Rengjøring av glykolsystem

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Teekay – Petrojarl Varg

Kunde: Teekay Corporation
Sted: Petrojarl Varg
År: 2008 – 2012

 • Rengjøring av hydrosykloner
 • Rengjøring av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rengjøring av veklser for produsert vann (plate)

Kontakt:

+47 91 76 19 18

Equinor – Snorre B

Kunde: Equinor
Sted: Snorre B
År: 2011

 • Rengjøring av glykolregenereringsanlegg
 • Rengjøring av glykolkontaktor

Kontakt:

+47 98 26 08 27

Havyard – Leirvik

Kunde: Havyard
Sted: Leirvik
År: 2010

Rengjøring av vanntåkesystem

Kontakt:

+47 48 23 06 13

Stordbase

Kunde: AS Stordbase
Sted: Stordbase
År: 2010

Rengjøring av fleksibelt stigerør (1000 m, NORM-skala)

Kontakt:

+47 91 74 13 92

Equinor – Sleipner

Kunde: Equinor
Sted: Sleipner T
År: 2004 – 2008

 • Rengjøring av kompakte varmevekslere (PCHE)
 • Rengjøring av kondensatveksler
 • Rengjøring peltonturbin
 • Rengjøring av platevarmeveksler (Amin-system)

Kontakt:

+47 98 26 08 27