QHMS og miljøpolicy

 • SafeClean skal levere produkter og tjenester som oppfyller kundens krav og forventninger for HMS, kvalitet, pris og leveringstid
 • SafeClean skal involvere ansatte og leverandører for å sikre forståelse, engasjement og kontinuerlig forbedring
 • SafeClean har målsetningen om null skader på mennesker, miljø og materialer
 • SafeClean skal arbeide systematisk med forbedringer vedr. helse, miljø og sikkerhet Vi oppfordrer alle ansatte til rapportering av manglende samsvar
 • SafeClean skal sortere og resirkulere avfall så langt dette er mulig
 • Ansatte hos SafeClean må overholde gjeldende lover og forplikte seg til å bruke vårt miljøstyringssystem, interne prosedyrer og overholde våre arbeidsretningslinjer for miljøet
 • SafeClean skal sikte på kontinuerlig forbedring av miljøytelse ved å eliminere eller redusere alle typer emisjoner og forbruk

Atferdsregler

Våre verdier styrer våre ansatte:

 • Høye etiske standarder
 • Miljøengasjement
 • Sterk HMS og kvalitetsarbeid
 • Respekt og omsorg for mennesker
 • Åpen kultur
 • Dialog med interesserte parter

Sertifiseringer

 • Sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
 • Sertifisert iht. NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
 • EPIM -godkjent leverandør av tjenester til olje- og gassektoren.
Last ned standard betingelser ved kjøp av varer og tjenester her