Rent på naturlig vis

Vi arbeider i et utfordrende miljø. Vår jobb er å gjøre utstyret ditt skinnende rent, og håndtere avfallet på best mulig måte. Det ligger i navnet – SafeClean. Alt i dine beste interesser!

Hva vi gjør

I over 15 år har SafeClean levert innovative og bransjeledende offshore rens- og avfallsbehandlingstjenester. Vi utvikler løsninger som gjør våre kunders virksomhet sikrere, renere og mer lønnsom. Vår kjemiske renseprosess i lukket sløyfe ligger sentralt i våre rens- og avfallsbehandlingsløsninger, men er bare ett – om enn betydelig – element i vårt komplette tilbud.

CiPSolve® av SafeClean

CiPSolve® er din komplette rens- og avfallsbehandlingsløsning som gir bedre avkastning for kundene. Det er prosess i lukket sløyfe som gjør rensing sikrere og mer kostnadseffektiv.

Rensestjenester

Både offshore og på våre prosessinstallasjoner i Høyanger engasjerer vi oss for å utføre renseoppgavene med høyeste kvalitet for kundene våre. Vi praktiserer miljøvennlige metoder for fjerning av «scale» og andre avsetninger (så som hydrokarboner og NORM) fra utstyr og komponenter – herunder ventiler, rørledninger, «linere» fra hydrosykloner, separatorer og varmevekslere.

Vi har fasiliteter og utstyr til å utføre både kjemisk rensing og HP/UHP-rensing avhengig av hva som er best praksis.

Vårt utvalg i kjemikalier er grundig testet og dokumentert med hensyn til miljø og kompatibilitet med ulike legeringer, elastomere/termoplast og «coating».

Avfallsanalyse

Våre høyteknologiske samarbeidslaboratorier tilbyr kundene en skreddersydd analyse av det fjernede avfallsmaterialet. Dette gjør det mulig for kundene å vite akkurat hvilken type og mengde avfall som finnes i utstyret, noe som gjør at de kan tilpasse vedlikeholdsprogrammet for å sikre og håndtere driftsytelsen.

Avfallshåndtering

Fraksjoner av hydrokarboner, «scale» og andre farlige komponenter – inkludert naturlig radioaktivt materiale (NORM) og Hg – blir håndtert av vår innovative avfallshåndteringsprosess utviklet over mange år. Vårt personale er godt opplært og kvalifisert innen disse fagområdene, og alt involvert personale vet hvordan de skal behandle disse utfordrende avfallsfraksjonene.

Konsulenttjenester

Over 15 års erfaring med rens- og avfallshåndteringsstyring har gitt oss en unik innsikt i hvordan disse tjenestene påvirker driftsytelsen. Dette er grunnen til vi er godt rustet for å tilby kunder råd om løsninger på de skal håndtere hele rens- og avfallshåndteringsprosessen. Fra en grunnleggende «helsesjekk» til en total prosjektgjennomgåelse kan vi gjøre våre kunders virksomhet renere, sikrere og mer lønnsom.