CiPSolve® av SafeClean

CiPSolve® er din komplette rengjørings- og avfallsbehandlingsløsning. Resultatet er store kostnadsbesparelser, effektiv drift og sikkerhet for mennesker og miljø.

Studie

Alle CiPSolve® prosjekter starter med en nøye studie av prosess og systemavsetninger. Dette sikrer vår forståelse av «scope of work».

Program valg

Basert på studien, velger vi riktig kjemikaleprogram fra våre egenutviklede produkter for å sikre effektiv rensing og avfallshåndtering.

System rensing

Vår unike lukkede rense løsning blir midlertidig tilkoblet sytemet som skal behandles. Lukket løsning sikrer at hverken miljø eller personell blir eksponert av kjemikalier eller farlig avfall.

Helt ren overflate er et resultat av riktig kombinasjon av kjemikalier, temperatur, sirkulasjon og tid rundt en optimalisert renseprosess.

Det ferdig rensede systemet blir underlagt inspeksjon for å dokumentere renhet og tilstand opp mot design.

Avfallshåndtering

Etter ferdigstillelse av renseprosess blir alt avfall klargjort for vår lukkede avfallshånderings-prosess. Arbeidet blir utført i henhold til etablerte miljø standarder. Farlige komponenter som NORM, Hg og HC blir kildesortert, mengden farlig avfall blir redusert med opp til 95%. Dette resulterer i store kostnadsbesparelser som gagner deg som kunde.

Rapportering

Resulatet av prosessen beskrives i en detaljert rapport til kunde. Rapporten beskriver leveransen i henhold til «scope of work», hvor oppnådde resultater dokumenteres. Rapporten gir et godt grunnlag for optimalisering av fremtidig drift og tilstandsbasert vedlikehold.