Stillinger

Ved våre anlegg i Sløvåg og Høyanger er det full produksjon, og vi opplever stor etterspørsel etter den kapasiteten vi bygger opp ved vårt nye anlegg på Kyrkjebø i Høyanger kommune. Vi ser svært lyst på fremtiden; Smarte løsninger, arbeidsvillige kolleger, og eiere som satser tungt på investeringer i nytt og moderne utstyr.

Har DU lyst til å være med på dette så send oss noen få ord om hvorfor vi bør satse på DEG, sammen med din CV til kontaktpersonen knyttet til den aktuelle stillingen;

Prosjektledere

Sted:

Vi søker deg / dere som er vant til å gjennomføre komplekse prosjekter, OG som kan føle seg truffet av følgende stikkord; Løsningsorientert, Kommersiell, Faglig dyktig, Bærekraft og HMS.
Vi vil også vurdere en kombinasjon av Prosjektansvarlig og Operatør for å oppnå en mer fleksibel hverdag for både arbeidtaker og arbeidsgiver.
Tiltredelse fortløpende.

Kontakt:

+47 90 22 68 07

Operatører

Sted: Høyanger

Ved våre anlegg i Sløvåg og Høyanger ser vi etter dyktige, engasjerte og motiverte medarbeidere til å delta i daglige operasjoner som rørspyling, væskebehandling, håndtering av fastavfall, kjemisk rengjøring osv.
Det stilles store krav til nøyaktighet. Våre operasjoner er underlagt strenge sikkerhetsrutiner, og den som søker må være inneforstått med at krav til Kvalitet og HMS er meget høye.
Tiltredelse fortløpende.

Kontakt:

+47 91 74 13 92

Operatører

Sted: Sløvåg

Ved våre anlegg i Sløvåg og Høyanger ser vi etter dyktige, engasjerte og motiverte medarbeidere til å delta i daglige operasjoner som rørspyling, væskebehandling, håndtering av fastavfall, kjemisk rengjøring osv.
Det stilles store krav til nøyaktighet. Våre operasjoner er underlagt strenge sikkerhetsrutiner, og den som søker må være inneforstått med at krav til Kvalitet og HMS er meget høye.
Tiltredelse fortløpende.

Kontakt:

+47 90 22 68 07

Administrasjonsmedarbeider

Sted: Kyrkjebø

Til vårt nye anlegg på Kyrkjebø i Høyanger kommune ser vi etter en medarbeider for å ivareta forefallende administrative oppgaver inkludert resepsjon og adgangskontroll. Du skal iverksette tiltak i samarbeid med vedlikeholdsansvarlig, holde oversikt og vedlikehold av internlager for arbeidsklær og verneutstyr. Klargjøring av kantine i for- og etterkant av lunsj, samt bistå administrasjonen i tilrettelegging av interne og eksterne møter og konferanser. Holde oversikt over og besørge at tilstrekkelig forbruksartikler er tilgjengelig.
For rette vedkommende ser vi en mulighet for utvidelse av stillingen til å omfatte faglig tyngre oppgaver som Innkjøp.
I tillegg til orden og struktur er egenskaper som bruk av vanlige IT-verktøy, språk (fortrinnsvis engelsk) og økonomisk forståelse noe vi vil legge vekt på ved ansettelsen.
Stillingen er i utgangspunktet en deltidsstilling som vi vil vurdere å utvide til fulltid ved behov.

Kontakt:

+47 91 74 13 92