Håkon Hjetland Teknisk sjef

Som Teknisk sjef har Håkon det overordnede ansvaret for utvikling, implementering og drift av selskapets tekniske løsninger innenfor så vel det produksjons- som det bygnings- og materielltekniske.

+47 98 26 08 23

Følg på LinkedIn

Utdanning / Kompetanse

MSc Mechanical Engineering

  • Offshore Certificate
  • NORM
  • HSE
  • Chemical
  • Planning

 

Relevant erfaring

SafeClean AS (2004 – )
Project Planner/Engineering (01.08. 2011 – current)

  • Responsible for planning and following-up of SafeClean projects since 2004
  • Order processing
  • Worked with planning and carrying-out CIP-operations since 2004.
  • Worked with chemicals and chemical development (R&D) since 2004.
  • Experience from carrying out CIP-operations offshore on different installations

Project- and development engineer (2007-2011)

Managing Director (2006)

Productions- and HSE-engineer (2004-2005)

Hydro Alumimium Høyanger Verk (1999-2004)
Partly employed operator while educating